Artiklar - Förr och nu

Erik Eckhardt de Mant med sina adepter TWIGG´S UNMATCHABLE

En stolt Erik Eckhardt de Mant med sina adepter TWIGG´S UNMATCHABLE,  som vann den öppna klassen på Hörningsholm,
och TWIGG´S INCH, som blev vinnare av unghundsklassen i både Rossared och i Gusum.
Notabelt är att de tre kullsyskonen TWIGG´S UNBELIEVABLE  och TWIGG´S UNMISSTAKABLE vunnit var sitt öppenklassprov i höst. En anmärkningsvärd presation som Apportören gratulerar till.

Här finner du en mix av våra artiklar »

Slutsalvor ur Jakt&Vapen

Jakthund eller Julgris

Erik på engelsk "boarding school"

Hönsslakten

Erik tränar hund

Hur man lär en fågelhund apportera...på norskt vis!